W dniach 27.06.2019 (czwartek) w Klubie Malwa w Krakowie i 9.07.2019 (wtorek) w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędą się spotkania literacko-muzyczne, które będą składać się na cykl wydarzeń artystycznych pt. „Salon Literacko-Muzyczny”.

 

Spotkania mają na celu zapoznanie słuchaczy z dość rzadkim połączeniem sztuki literacko-muzycznej. Projekt odbywać się będzie w Klubie Malwa w Krakowie oraz Pałacu Sztuki w Krakowie, które przede wszystkim kojarzą się z koncertami muzyki współczesnej czy licznymi wystawami rzeźby oraz malarstwa oraz odwiedzinami turystów. Są to więc doskonałe miejsca, aby móc zaprezentować inne dziedziny sztuki w nowej formie – literaturę i muzykę klasyczną.

 

W wydarzenie zaangażowanych jest wiele znanych twórców. Pierwsze z serii spotkań odbędzie się już 27 czerwca (czwartek) o godzinie 18:00 na terenie Klubu Malwa. W części literackiej zaprezentuje się Janina Osewska, poetka i fotograf, laureatka pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Poezji organizowanym przez Polish – American Poets Academy, New Jersey, USA. W części muzycznej wydarzenia zaprezentują się Anna Argenty – wiolonczela, Philippe Argenty – fortepian (Francja) laureaci międzynarodowych konkursów, stypendiów i nagród, oraz animatorzy kultury.

 

Drugie z serii wydarzeń odbędzie się 9 lipca (wtorek) o godz. 18:00 na terenie Górnego Pałacu Sztuki. W części literackiej zaprezentuje się Dominka Lewicka-Klucznik,  nagradzana poetka, redaktorka książek, animatorka kulturalna, autorka i realizatorka wielu projektów literackich, prezes Stowarzyszenia Alternatywni. W części muzycznej wydarzenia zaprezentują się Magda Cornelius – mezzosopran i Thomas Cornelius – fortepian (Niemcy) uznani i wielokrotnie nagradzani muzycy, animatorzy kultury.

W ramach wydarzenia prócz literatury i koncertu, znajdą się wywiady z artystami o ich życiu
i twórczości oraz o kompozytorach i repertuarze wybranym na koncert, a publiczność będzie miała szansę na bezpośrednią dyskusję z nimi.

Salony Literacko-Muzyczne poprowadzi pomysłodawca projektu Bożena Boba-Dyga: artystka interdyscyplinarna, poetka, wokalistka, kompozytorka i konserwatorka dzieł sztuki.

 

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Art Forum, Krakowskie Forum Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.