Bożena Boba-Dyga
Prezes fundacji

Poetka, pieśniarka, kompozytorka, wykonawca współczesnej muzyki improwizowanej oraz artysta plastyk konserwator dzieł sztuki i projektant. Założycielka Fundacji Art Forum oraz pomysłodawca Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Mieszka i tworzy w Krakowie.

dr Maciej Zimka

Akordeonista, kompozytor i animator kultury. Z Fundacją Art Forum związany od 2011 roku. Jest koordynatorem projektów kulturalnych oraz  projektów dotyczących współpracy międzynarodowej.

dr Wiesław Ochwat

Akordeonista i animator kultury. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Art Forum. Koordynator projektów edukacyjnych.

Arkadiusz Feć-Sfora

PR Manager Fundacji Art Forum. Z organizacją związany od 2017 roku. Współpracując z Fundacją Art Forum prowadzi kampanie promocyjne projektów artystycznych.