Konserwatorzy Dzieł Sztuki dla Krakowa

Cykl wydarzeń pt. Konserwatorzy dzieł sztuki dla Krakowa z okazji 40-lecia wpisania historycznego centrum Krakowa na listę UNESCO powstał w imię uczczenia tej rocznicy oraz 100-lecia Służb Konserwatorskich w Polsce, 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (w której od 1947r. kształceni są konserwatorzy, a w trybie kursów nawet od 1934/1935r.), Roku Dziedzictwa Kulturowego (EuropeanYear of CulturalHeritage/EYCH), 25-lecia powstania Organizacji Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), do której należy Kraków i był dedykowany prof. Józefowi Edwardowi Dutkiewiczowi w 50-lecie śmierci, jako wybitnemu twórcy polskiej szkoły konserwacji, jednemu z założycieli Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych i Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.
 Była to pierwsza tego rodzaju wystawa przedstawiająca historię konserwacji Krakowa poprzez pokazanie specjalistów artystów plastyków konserwatorów i restauratorów wykształconych w królewskim mieście w trakcie wykonywania prac, na co dzień niewidocznych dla osób postronnych, zarówno w Krakowie jak i przynoszących chlubę swojemu rodzinnemu miastu w trakcie prac w terenie, a nawet poza granicami kraju.
Wystawie towarzyszyło wydanie albumu pod tym samym tytułem, wzbogaconego krotochwilnymi rysunkami Iwony Siwek-Front.
W ramach obchodów odbyły się następujące wydarzenia:
– 03.09.18 -Wystawa „Dzieło Konserwatorskie” (przygotowana z okazji 60-lecia sekcji konserwacji krakowskiego okręgu ZPAP), której ekspozycja miała miejsce w holu kamiennym Urzędu Miasta Krakowa. Na wystawie zaprezentowano ponad 150 fotografii ilustrujących dokonania krakowskich konserwatorów dzieł sztuki zrealizowanych na terenie całego kraju.
– 07.09.18 – Wystawa „Konserwator Dzieł Sztuki przy Pracy”, wystawa archiwalnych
i współczesnych fotografii prezentujących wybitnych konserwatorów w trakcie działań terenowych i w pracowni na najciekawszych obiektach, których ekspozycja odbyła się w przestrzeni miejskiej na Placu Szczepańskim. Wystawie towarzyszyło wydanie katalogu, poszerzonego o dodatkowe materiały fotograficzne historyczne i współczesne oraz wspomnienia nestorów opracowane graficznie przez wybitną krakowską artystkę Iwonę Siwek-Front.