W dniach 22-24 Maja 2019 roku na Ukrainie w Kijowie odbędzie się kolejna edycja corocznego święta literackiego im. Tarasa Szewczenki. Polskę w tym roku dzięki wsparciu Miasta Krakowa reprezentować będzie ze swoją najnowszą książką ,,Rozrusznik”, multidyscyplinarna artystka krakowska, a prywatnie nasza Prezes Fundacji Art Forum – Bożena Boba-Dyga. Oprócz niej z Polski udział wezmą również Aleksander Nawrocki (Warszawa) oraz Tadej Karabowycz (Lublin).

Kim był Taras Szewczenko?

Urodzony 9 marca 1814 roku Poeta, dramaturg, oraz prozaik i malarz. Urodzony jako chłop pańszczyźniany wiele malował czym zaskarbił sobie względy swojego magnata, który to zabrał go ze sobą do Petersburga. Tam zarówno jego dzieła malarskie jak i literackie zawładnęły sercami miejscowych artystów, którzy wykupili go, aby dać mu możliwość studiowania na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Wiele pisząc stawał się coraz bardziej znany, a promowaniem mowy ludowej ukraińskiej jako języka literackiego zaczął wyrastać na głównego wieszcza tego narodu. Walcząc za inicjatywę odrodzenia się państwa ukraińskiego został zesłany do armii carskiej w Orenburgu gdzie dopiero po 7 latach z zakazem pisania i malowania został uwolniony, ale pod zakazem powrotu na Ukrainę.

Swoim życiem, które dobiegło końca w Petersburgu 10 marca 1861 roku, zapisał się na kartach historii jako swoisty bohater Ukrainy, który swoimi poglądami i twórczością artystyczną wspierał walkę o wolność swojego państwa oraz promował je na arenie międzynarodowej.