Koncerty w Muzeum Kościuszkowskim to nowy cykl z muzyką klasyczną, który ma na celu poszerzenie oferty kulturalnej w obrębie Kopca Kościuszki oraz podtrzymywanie pamięci o postaci Tadeusza Kościuszki, ukazujące jego mniej znane oblicza, takie jak wybitnego inżyniera wojskowego, człowieka przepełnionego ideą wolności, ale także kompozytora (włączone zostaną nieznane szerzej muzyczne kompozycje Tadeusza Kościuszki).

Planowany cykl obejmie dwa wydarzenia historyczno-muzyczne (27 maja 2024 i 5 czerwca 2024), obejmujące pogadanki-prelekcje oraz recitale (również obejmujące wykonania utworów Tadeusza Kościuszki) a także bezpłatne zwiedzanie muzeum. W ramach projektu zaprezentują się wybitni historycy oraz artyści muzycy, Maciej Zimka (akordeon), Maria Sławek (skrzypce), Piotr Sałajczyk (fortepian).

Chcemy poprzez sztukę krzewić demokratyczne idee wolności, tolerancji i suwerenności narodowej – idee tak bliskie naszemu bohaterowi narodowemu, a szczególnie ważne w dzisiejszych czasach politycznej i wojennej zawieruchy. Zadanie odbędzie się w rocznicę 230-lecia Insurekcji Kościuszkowskiej. Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców Krakowa oraz odwiedzających miasto polskich i zagranicznych turystów i ma na celu kreowanie postaw patriotycznych i wolnościowych jak również wzmacnianie wiedzy o historii Polski, historii Krakowa, jak również zaznajamianie z polską kulturą.

Kuratorem cyklu koncertów jest dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP i dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP. Partnerami wydarzenia są: Muzeum Kościuszkowskie, Bösendorfer oraz Fundacja Art Forum.  Wydarzenie odbywa się przy współpracy redakcyjnej RMF Classic.

Organizatorem jest FUNDACJA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI

Szczegółowy program:

27.05.2024, Muzeum Kościuszkowskie, al. Waszyngtona 1, Kraków

Godz. 17.30 Zwiedzanie Muzeum

Godz. 18.00 Koncert

Maria Sławek – skrzypce

Maciej Zimka – akordeon

Program:

Johann Sebastian Bach: Sonata BWV 1017

Mikołaj Majkusiak: Sonata na skrzypce i akordeon

Sławomir Kaczorowski: Chain

Maciej Zimka: Sonata na skrzypce i akordeon

 

5.06.2024, Muzeum Kościuszkowskie, al. Waszyngtona 1, Kraków

Godz. 17.30 Zwiedzanie Muzeum

Godz. 18.00 Koncert

Piotr Sałajczyk – fortepian

Program:

J. Paderewski Menuet op. 14 nr 1, Cracovienne fantastique op. 14 nr 6, Sarabanda op. 14 nr 2
J. Zarębski – Grande Polonaise op. 6
M. Weinberg – Sonata na fortepian nr 4 op. 56

Dofinansowano ze środków Miasta Krakowa – Wiosenne i letnie wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie.